top of page

OM OS

Pølser og ko på græsmark.jpg
 

VELKOMMEN

PØLSER PÅ GRÆS
LØRDAG
15. JUNI KL. 1100-1400

Grundejerforeningen Lilholtgård, der blev stiftet i 2009, består af 205 medlemmer, som omfatter vejene J.P. Skovsvej, B. Berthelsensvej, S. Stubsvej, M. Altersvej og I. Verlingsvej samt den del af Borggårdsvej der ligger i Lilholtgård Grundejerforening (husnumrene 11 til 99). Alle husstande i området er pligtige medlemmer af foreningen, og det årlige kontingent udgør  kr. 1.500,-.  Den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af april måned, og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Foreningen råder over ca. 6 ha fællesarealer som hovedsageligt er udlagt i grønne friarealer og sekundært bede, solitære træer og plantebælter. Langt størstedelen af kontingentindtægterne går til vedligeholdelse af fællesarealerne.  Der tilstræbes vedligeholdelse på et højt niveau, så fællesarealerne altid fremstår pænt vedligeholdte. En mindre del af foreningens midler anvendes på snerydning/saltning, uagtet at villavejene i området er kommunale veje. Kommunens serviceniveau lever ikke op til foreningens krav, og det er baggrunden for at foreningen har valgt at bruge penge på snerydning m.m.

 

Foreningen råder også over en legeplads, som er placeret i fællesarealet mellem J.P. Skovsvej og M. Altersvej. Udover faciliteterne på legepladsen er der opsat store fodboldmål tæt på legepladsen, samt mindre fodboldmål på fællesarealet mellem B. Berthelsensvej og S. Stubsvej.

 

Foreningen har indkøbt en hjertestarter, som er placeret på facaden til daginstitutionen Lilholtgård.

 

I tilknytning til grundejerforeningens fællesarealer råder Vejle Kommune over betydelige arealer - primært kuperede områder/slugter samt 4 regnvandsbassiner. Grundejerforeningen har gennem flere år opfordret kommunen til en bedre vedligeholdelse, og i 2015 lykkedes det at indgå en aftale om udsætning af køer i slugterne. Den sydvestlige slugt er indhegnet og vi afventer indhegning af den østlige slugt. Køerne vil typisk være udsat fra slutningen af april til oktober måned. Det er fortsat muligt at passere gennem området, idet der er etableret færiste og klaplåger i begge ender af grusstien. 

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, så skriv til;

Grundejerforeningen

Lilholtgård

Tak for din mail! Du hører fra os snarest muligt...

contact
bottom of page